CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THPT VÂN CỐC
Thứ ba, 10/4/2018, 0:0
Lượt đọc: 364

Thủ tục phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT

PHÚC KHẢO BÀI THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

 

Trình tự thực hiện:

     - Học sinh nhận mẫu đơn phúc khảo tại phòng Văn thư sau đó Văn thư hướng dẫn học sinh làm đơn phúc khảo và nộp Đơn phúc khảo bài thi của học sinh;

     - Sở và Trường tổ chức kiểm tra điều kiện phúc khảo bài thi của học sinh;

     - Sau đó nhà trường sẽ cập nhật dữ liệu và lập danh sách phúc khảo bài thi nộp Sở (nếu đủ điều kiện phúc khảo).

     - Sở lập danh sách phúc khảo bài thi;

     - Sau khi có kết quả Sở sẽ thông báo đến trường và trường nơi học sinh phúc khảo có trách nhiệm thông báo cho học sinh danh sách được phúc khảo bài thi và kết quả bài thi sau khi phúc khảo.

Cách thức thực hiện;

Nộp đơn phúc khảo tại phòng Văn thư trường THPT Vân Cốc

Thành phần hồ sơ:  

+  Đơn phúc khảo bài thi.

+  Danh sách học sinh phúc khảo bài thi (có xác nhận của trường) và file dữ liệu chứa danh sách phúc khảo. 

Số  lượng hồ sơ:    01  (bộ)

Thời hạn giải quyết: Khi nào có thông báo của Sở

Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân

Cơ quan thực hiện TTHC: Trường THPT Vân Cốc

 Kết quả của việc thực hiện TTHC: Phê duyệt          

 

 Mẫu đơn, mẫu tờ khai, Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 1: Đơn phúc khảo bài thi.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 2: Danh sách học sinh phúc khảo bài thi..

 Phí, lệ phí: không 

 Căn cứ pháp lý của TTHC:

       - Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế thi tốt nghiệp THPT. 

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

98