CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THPT VÂN CỐC
Thứ ba, 15/9/2020, 0:0
Lượt đọc: 342

Công khai các khoản thu năm học 2020 - 2021

Thực hiện hướng dẫn số 2687/SGDĐT-KHTC ngày 25 tháng 8 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện hướng dẫn số 2687/SGDĐT-KHTC ngày 25 tháng 8 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Trường THPT Vân Cốc công khai các văn bản chỉ đạo thu, chi của các cấp quản lý giáo dục

Văn bản về thu học phí: Nghị quyết 05

  Nghị định 86

  Nghị định 145

  Thông tư 09

Các khoản thu khác:       Quyết định 51

  Thông tư 26

  Thông tư 17

Tiếp nhận nguồn tài trợ: Thông tư 16

98