NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 30 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG THPT VÂN CỐC 1992-2022

Có 26 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Nghị quyết 82/2023/QH15

(Tải File đính kèm)

82/2023/QH15văn bản 02-03-2023
2 Nghị quyết 81/2023/QH15

(Tải File đính kèm)

81/2022/QH15văn bản 02-03-2023
3 Nghị quyết 80/2023/QH15 Phòng chống COVID

(Tải File đính kèm)

80/2022/QH15văn bản 02-03-2023
4 Nghị quyết 76/2022/QH15

(Tải File đính kèm)

76/2022/QH15văn bản 02-03-2023
5 Nghị quyết 75/2022/QH15

(Tải File đính kèm)

75/2022/QH15văn bản 02-03-2023
6 Nghị quyết 74/2022/QH15

(Tải File đính kèm)

74/2022/QH15văn bản 02-03-2023
7 Nghị quyết 73/2022/QH15

(Tải File đính kèm)

73/2022/QH15văn bản 02-03-2023
8 Nghị quyết 72/2022/QH15

(Tải File đính kèm)

72/2022/QH15văn bản 02-03-2023
9 Nghị quyết 71/2022/QH15 Ban hành nội quy kỳ họp quốc hội

(Tải File đính kèm)

71/2022/QH15văn bản 02-03-2023
10 Nghị quyết 70/2022/QH15 về phân bổ dự toán ngân sách

(Tải File đính kèm)

70/2022/QH15văn bản 02-03-2023
11 Nghị quyết 69/2022/QH15

(Tải File đính kèm)

69/2022/QH15văn bản 02-03-2023
12 Nghị quyết 67/2022/QH15 Phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về bổ nhiệm bộ trưởng Y tế và bộ trưởng GTVT

(Tải File đính kèm)

 văn bản 02-03-2023
13 Nghị quyết số 68/2022/QH15 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

(Tải File đính kèm)

 văn bản 02-03-2023
14 Nghị quyết 66/2022/QH15 Về bầu tổng kiểm toán nhà nước

(Tải File đính kèm)

 văn bản 02-03-2023
15 Nghị quyết 65/2022/QH15 Về phê chuẩn đề nghị của thủ tướng miễn nhiệm bộ trưởng GTVT

(Tải File đính kèm)

65/2022/QH15văn bản 02-03-2023
12

Đơn vị chủ quản: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

Trường THPT Vân Cốc- Địa chỉ: Xã Vân Nam - huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội

Website:http://c3vancoc.edu.vn